Emaitza egin

Lurzaindian parte hartu

Emaitza bat egin !

Enpresek eta partikularrek emaitzak egin ditzakete, gauzak (lurrak, etxaldeak, etab.) edo legatuak edo dirua emanez.

Emaile partikularra den pertsona fisikoak ordaindutako zenbatekoa zerga deklarazioan idatz dezake. Zergen murrizketa ordaindutako zenbatekoaren koa izanen da, zergapeko irabazien ko mugaren barnean.

Pertsona morala den emaile baten kasuan (sozietateen gaineko zergari lotutako enpresa bat), ordaindu zenbatekoa mezenasgo zergaren kreditu baten parekoa da; emaitzaren koa da, zergarik gabeko urteko negozio zenbatekoaren ‰5eko mugaren barnean.

Laborarieri elkartasuna erakusteaz gain, emaitza herritarra da, lurra zaintzeko parioa, gure barazkientzat, kalitatezko janaria segurtatzeko. Lurzaindiak, zure laguntzarekin, amalurra zaintzen du, lurzorua, biodibertsitatea eta ingurumena errespetatzen dituzten laborarien zerbitzura.